«« به ملات ، نماینده کشوری ملات خشک بُن ملات »»
جایگاه مصالح نو در ساخت و ساز

شکل جدید بناهای امروزی که متناسب با نیازهای بشرامروز است، تنها به دلیل طراحی متفاوت نیست بلکه شکل اجرا و نوع مصالح به کار رفته در بناها نیز در متفاوت بودن بناهای امروزی تاثیر بسیاری دارند.
بشر امروزوارد دوران جدیدی از زندگی خود شده است و به همین خاطر نیز نسبت به بسیاری از مسائل حساس تر از قبل عمل میکند. نگاه جدیدانسان ها به حفظ محیط زیست وصرفه جویی درمصرف انرژی، حاصل این دیدگاه جدیداست.
بدون مصالح،محصولی وجود نخواهد داشت.علاوه بر این مصالح درهر طرحی اصول عقلی راهم به خوبی احساسات به نمایش میگذارند ودربسیاری از تخصص های تکنیکی فراهم کننده یک معنی برای الهام احساسات هستند.
دربناهای دو دهه گذشته،هم ملاحظات تکنیکی و هم زیبایی شناختی مورد توجه بوده اند.  دراین میان پیشرفت های جدید مهندسی مواد، خود موجب افزایش امکانات فناورانه شده، وهمانند جنبه زیبایی شناسانه مصالح، به عنوان یک فرصت طراحی قلمداد میشود مصالح نام.  آشنای بناهای امروز ما آجر، سنگ، گچ، آهن و فولاد و بتن وشیشه انددرحالیکه درطول ده سال اخیر تاثیر عمده مصالح طبیعی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال تقاضاهای مربوط به سازه های چوبی، کورتن استیل، اکسیدایزد کوپر، روی، آجر کوره ای چند رنگ و انواع جدید بتن نشان دهنده این موضوع هستند. اما باید قبول کرد که این پیشرفت ها نیز به زودی به پایان عمر خود نزدیک میشوند.
پیشرفت های جدید، علاقه و اشتیاقی روزافزون را به انواع مصالح نوین ساختمانی و تکنیک های جدید، چند منظوره و شگفت آور نشان میدهد که به کمک آنها ایده هایی را که زمانی غیر ممکن و نامعقول به نظرمیرسید، عملی و قابل درک کرده است. نباید این نکته را از خاطر برد که ایده هایی که درامر ساخت و ساز یک بنا ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند ،  علاوه بر این جریانات عمده و مهم آینده ما را نیز موضوعاتی همچون توجه به محیط، سلامت عمومی، ارزشمند کردن پول، و روش زندگی آینده تشکیل میدهند .در توضیح بیشتر باید گفت   که محیط زندگی آینده ما وابسته به مسائلی چون کم کردن استفاده ازمصالح، پایداری و چرخه حیات، برگشت پذیری محصولات ومصالح و صرفه جویی درانرژی است. سلامت عمومی جامعه را نیز شرایط کاری راحت و ایمن، محیط کار و زندگی پاکیزه و سالم تامین میکند. ضمن اینکه صنعتی شدن، انعطاف پذیری درساخت و ساز، استفاده از محیط شهری به طور منعطف، توسعه کیفی و تولید وساخت سریعتر باعث ارزشمند تر شدن پول خواهد شد و شیوه خانه داری، باز تولید و وجودخانه های انعطاف پذیردرشیوه زندگی آینده ما موثر خواهند بود. نگاه جدید به شیوه ساختمان سازی، استفاده از مصالح نوین ساختمانی رانیز طلب میکند. هر چند ممکن است تکنولوژی ساخت و یا شیوه اجرادراستفاده از مصالح نوین ساختمانی هنوز غریب و نا آشنا باشد اما شناخت این مصالح جدید و کشف خصوصیات آنها کمک موثری به ایجاد نیاز کردن آنها درجامعه ما خواهد کرد .

منبع :

۸۰۴۲٫blogfa.com

شاید شما به موارد دیگری هم علاقه مند باشید

نظر خود را ثبت کنید

لطفا نام خود را وارد کنید. لطفا یک آدرس معتبر وارد کنید. لطفا پیام خود را وارد کنید.