«« به ملات ، نماینده کشوری ملات خشک بُن ملات »»
ردیف نام محصول میزان مصرف متوسط در هر متر مربع
۱ ملات بنایی برای تیغه ۱۰ سانتیمتر بلوک سفالی یا سیمانی ۲۰ کیلوگرم – ضخامت ۲ سانتیمتر
۲ چسب کاشی و سرامیک ( دیوار و کف ) ۳ کیلوگرم – ضخامت ۵ میلیمتر
۳ (AAC)چسب بلوک بتن گازی ۲۲ کیلوگرم در هر متر مکعب
۴ ملات اندود آستر( زبره – زیرسازی ) ۲۴ کیلوگرم – ضخامت ۵/۱ سانتیمتر
۵ ملات اندود تک لایه سفید ۱۳ کیلوگرم – ضخامت یک سانتیمتر
۶ ملات اندود نهایی نمای خارجی ( سفید و رنگی ) ۵/۲ کیلوگرم – ضخامت ۲ میلیمتر
۷ ملات اندود نهایی نمای داخلی ۲/۲ کیلوگرم – ضخامت ۲ میلیمتر
۸ ملات اندود طرح کاهگل ( سنتی ) ۶- ۵ کیلوگرم – ضخامت ۵ میلیمتر